|                                                          

Politica de Privacitat

A sapiencia.org respectam la vostra informació personal. Per complir amb les noves polítiques de privacitat relatives a llocs web que deurien ser d’obligat cumpliment i que entren en vigor dia 25 de maig de 2018 informam de lo següent.

Privacitat de les dades personals: Les seves dades personals li corresponen només a vosté i aquest lloc web és responsable de no rebel·lar cap classe d’informació que li pertanyi (com email, adresses ip, etc.), excepte amb la seva autorització expressa o per un cas de necessitat extrema de tipus legal que l’involucrin com hackejos o suplantacions.

Seguretat de la seva informació personal: Aquest lloc web es fa responsable de vetllar per la seva seguretat, per la privacitat de la seva informació i pel respecte a les seves dades, d’acord amb les limitacions que Internet ens proveeix, essent conscients que no estam excluïts de sofrir qualque atac per part d’usuaris malintencionats que exerceixin la delinqüència informàtica.

Obtenció de la seva informació: Totes les seves dades personals consignades a aquest lloc web son subministrats per vosté mateix/a, fent un ús sencer de la seva llibertat. La informació aquí emmagatzemada només compren dades bàsiques introduïdes mitjançant formularis de contacte o reserva de serveis.

Us de la informació: Al proporcionar-nos les seves dades personals, d’acord amb la Política de Privacitat aquí consignada, ens autoritza pel següent ús de la seva informació: a) pel fi mateix per el qual s’ha suministrat; b) per orientar millor els serveis aquí oferits i valorar-los al seu criteri, y d) per enviar emails amb els nostres butlletins, respondre inquietuds o comentaris, i mantenir informats als nostres usuaris.

Us de cookies: L’ús de cookies i la seva adreça IP, agafats per aquest lloc web, se realitza amb la finalitat de mantenir un lloc d’acord a les seves prefèrencies locals (tals com navegador web emprat, sistema operatiu, ISP, etc.). Les “cookies” permeten entregar un contingut ajustat als interessos i necessitats dels nostres usuaris/visitants.

Modificacions a les nostres Polítiques de Privacitat: El lloc web se reserva el dret de modificar, rectificar, alterar, agregar o eliminar qualsevol punt del present escrit en qualsevol moment i sense avís previ, amb la responsabilitat de mantenirse informat del mateix per una adeqüada administració de la seva informació.

Estadístiques i serveis de tercers: Pel correcte funcionament d’aquesta pàgina web, es fa ús de diverses cookies, tant del lloc com dels nostres proveïdors, emmagatzemats al seu equip o mitjançant l’us de qualque script.

Les cookies emprades només s’emmagatzemen al seu equip, omitint les dades que poguéssin resultar en recopilació d’informació de caràcter sensible.