|                                                          

Metodología

La problemàtica de salut mental, les situacions de dependència i discapacitat física o psíquica, els problemes econòmics, la toxicomania, així com les carències en el teixit social que té el nostre model de societat actual, fa que moltes persones amb dificultats en diferents àmbits se trobin excluides del seu entorn, sense un recolzament socio-familiar que doni cobertura a les seves necessitats bàsiques i afavoreixi la seva integració en societat.

Les persones en situació o risc d’exclusió social necessiten una xarxa assistencial integral que només pot ésser prevista mitjançant l’actuació coordinada de diferents agents involucrats en els processos d’inclusió (entitats o institucions públiques, serveis socials, organitzacions del tercer sector d’acció social, etc).

LA FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA ofereix una atenció integral de tipus residencial a persones en situació d’exclusió social.

Els diferents programes que ofereix la nostra entitat (Alberg, acollida residencial, pis d’inserció), atén totes les necessitats de la persona: salut física, intervenció psicològica, atenció social i educacional. Tot això basant-nos en el model biopsicosocial que proposa la OMS. Un model o enfocament participatiu de salut i malaltia que postula que el factor biològic, el psicològic (pensaments, emocions i conductes), i els factors socials, dur a terme un paper significatiu de l’activitat humana en el context d’una malaltia o discapacitat.

La fase inicial de la intervenció, des d’aquest enfoc, persegueix, precisament, formular un diagnòstic que permet precisar el tipus d’ajuda que necessitarà la persona que atenem.

Des d’una actitud empàtica i propera, l’equip motivarà i ajudarà a l’usuari cap un objectiu d’inserció social ajustat a les seves necessitats específiques.

La Fundació compte amb un col·lectiu de professionals format per psicòlegs, treballadors socials, educadors socials, infermers i monitors, que des d’una línia d’intervenció interdisciplinar i de metodologia científica fonamentada en l’evidència lluita dia a dia per atendre als cents d’usuaris que passen pels nostres serveis.

L’equip tècnic (psicòlegs, treballadors socials i educadors), se coordina periòdicament amb totes les institucions públiques que participen activament en la millora de qualitat de vida dels nostres residents i/o en el projecte d’intervenció: Unitats de Salut Mental, Hospitals de la xarxa pública, Unitats de rehabilitació comunitària per persones amb trastorn mental greu, centres d’atenció a les drogodependències (CADS), Unitats de desintoxicació a l’alcohol (UPRA), Càritas, Creu Roja, Ajuntaments…

Treballem, dons, des d’un enfoc comunitari amb la finalitat de que l’usuari sigui partícip de la xarxa normalitzada que la societat ofereix.

Això és especialment important pel camp de la intervenció social, ja que el comportament, els esdeveniments i els processos socials no poden ésser entesos de forma aïllada, sinó que tenen que ésser tractats exclusivament des de l’enfoc de la interacció.

Així i tot, hem de esmentar que des de la nostra institució impartim tallers ocupacionals per la capacitació professional com són els Grups d’Inserció, àmpliament detallats  a un altre apartat de la WEB.

També oferim, des de l’àrea psicològica, tallers destinats a la rehabilitació neurològica tant a pacients amb una lesió orgànica (Korsakoff, ictus…) com a pacients amb trastorn mental greu amb la finalitat de millorar les seves funcions cognitives i executives.

Per altre banda oferim tallers de manualitats, alfabetització, gimnàstica…, per diferents col·lectius d’usuaris que es puguin beneficiar.

Impartim seminaris per complementar, com és els destinats a la cura de la salut (higiene, dieta saludable, sexualitat…), entrenament en habilitats socials, etc..

En definitiva, des de tota aquesta  metodologia, La Fundació Social La Sapiència fa feina dia a dia per la integració de les persones sense llar, atenent a les particularitats pròpies de cada usuari i col·laborant activament en el procés de la inserció social i la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.