|                                                          

Grups d’Inserció


L’ inici del que actualment coneixem com “GRUPS D’INSERCIÓ”, es remunta als inicis de l’any 1980, on es va crear una alternativa a la carència de treball que afectava seriosament als àmbits d’exclusió de la població de Palma.

Els “Grups d’inserció Bellver” són de titularitat pròpia de la Fundació Social La Sapiència.

Els Grups d’Inserció realitzen una tasca ocupacional , amb una educació cap l’aprenentatge en l’adquisició d’habilitats socials i laborals (higiene, puntualitat, saber fer feina en equip ,etc ) complementària als processos d’intervenció social que duen a terme altres programes o serveis socials. Les persones que realitzen un procés acaben amb un aprenentatge de totes aquestes actituds, el qual facilita el poder accedir a una oferta de feina del món laboral normalitzat.

Amplien l’oferta social per atendre demandes econòmiques orientades a satisfer necessitats puntuals (despeses d’habitatge, viatges, documentació o altres ajuts puntuals), atenen persones amb dificultats per accedir al món laboral normalitzat, o que tenen difícil accés a un subsidi públic.

El servei ofereix tres grups, integrats per un monitor i sis usuaris per grup. Amb un total de 18 places per dia. No tots el usuaris són el mateixos cada dia, per la qual cosa el nombre de persones ateses en aquest servei pot variar cada setmana.

 

HORARIS

Els horaris són de dilluns a divendres de 7.00h a les 14.00h. Festius no es realitza cap La duració d’aquests grups per a cada persona és màxim de 6 mesos.

 

PERSONAL

L’equip el formen un coordinador, una treballadora social i tres monitors.

 

PERFIL DE L’USUARI

Qualsevol persona major d’edat que es trobi en situació de risc o exclusió social i que necessiti iniciar un procés que l’habiliti perquè qualque dia estigui la persona mínimament preparada per aconseguir una inserció sociolaboral.

Persones que necessitin adquirir habilitats que no han tingut mai o que han perdut i és necessari recuperar.

 

SERVEIS DERIVANTS

Qualsevol institució d’atenció social de Mallorca.

S’envia un protocol de derivació a la treballadora social complimentat pel professional de referència de l’usuari. Posteriorment es realitza una entrevista amb l’usuari.

 

TASQUES QUE ES REALITZEN

Bàsicament feines de jardineria, horticultura, manteniment i domèstics en espais cedits per tal fi a la Fundació.

Hi ha tasques diverses que fan segons les demandes que puguem atendre.

 

pitja per veure més fotos