|                                                          

Acollida i Inserció Social

La Fundació Social La Sapiència, desenvolupa una activitat única a les Illes Balears oferint un ampli servei per a persones en risc o exclusió social; té la idiosincràsia particular que ha aconseguit mantenir-se gràcies a la capacitat d’adaptació als canvis en els perfils que ha hagut al llarg d’aquets darrers anys, aconseguint com a mínim la millora de la qualitat de vida de i l’accés a altres recursos adequats a la necessitat de les persones que atenem, que al cap i a la fi és el sentit del nostre treball diari.

Aquest servei es va crear per donar resposta a la constatada necessitat d’un col·lectiu de persones amb carències, ja sigui de manera puntual o perllongada, de les mínimes necessitats bàsiques.

El servei d’AIS (acollida e inserció social), és la confluència de dues línies estratègiques d’atenció a les persones de risc o exclusió social, concretades en els següents programes:

-AIS (Acollida e inserció social)

-MAR SIS (pis supervisat d’inserció sociolaboral).

 

AIS

Ubicat al carrer Pietat nº5, en el centre de Palma, ocupa tres pisos de l’edifici anomenat Casa de Família.

Places o capacitat d’atenció: 84 places de les que 17 són per dones i 67 per  homes.

L’organització és el model comunitari en règim obert totalment, amb uns mínims exigits en matèria d’horari, higiene personal i espais, coresponsabilitat, col·laboració, etc.

HORARIS

El servei està obert 24 hores, 365 dies a l’any.

Els usuaris que no tenen entrevistes o tallers en el centre al matí, han de sortir d’aquest de 9.00h a 13.00h.

El vespre l’horari de tancament del centre és a les 22.00h.

PERSONAL

El servei està atès per professionals en l’àmbit social: monitors educadors, treballadors socials, educador social, psicòleg, coordinador i altres professionals que actuen des d’ altres àmbits:

D.U.E., metge, servei de manteniment i neteja, cuiners i de manera puntual psiquiatra i voluntaris.

PERFIL DE L’USUARI

Analitzant la situació actual, els perfils que tractem són:

-Inserció sociolaboral.
-Salut mental.
-Malalties físiques
-Residencial
-Immigrants.

INGRES EN EL SERVEI

Tota persona que vulgui ingressar al nostre servei deu realitzar la demanda a través del servei de EV, mitjançant la treballadora social de l’IMAS.

Se fan entrevistes de valoració per veure si el cas té un perfil per poder ingressar en el servei, aquesta valoració es realitza en una reunió de tots el tècnics de Casa de Família juntament amb la treballadora social de l’IMAS.

OBSERVACIONS

Ses persones que ingressen deuen estar abstinents a l’alcohol i a tot tipus de substàncies.
Es realitzen controls a totes les substàncies aleatòriament.
Hi ha barreres arquitectòniques.
Només poden ingressar persones majors d’edat.