|                                                          

Memoria

FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA.
2017

Després d’un any d’haver assumit la direcció de la Fundació,  seguim veient la línia continuista dels serveis que oferim.

La demanda que trobem actualment, és aquell perfil d’usuari del servei, que cada vegada més necessita una assistència més complexa i més assistencial a més d’esser una necessitat de llarga permanència al centre

Com que és un Centre que disposa d’infermeria i de consulta mèdica, la majoria de places residencials es dediquen a problemàtiques en les què concorren diversos factors de diferent etiologia: addiccions, problemes de salut, manca de recursos personals, socials, econòmics, etc.

 

En la majoria dels casos les possibilitats d’inserció soci laboral són inassolibles de manera que enfoquem la inserció cap a l’obtenció de prestacions que permetin accedir a recursos residencials adreçats a població general siguin per dependència, gent gran, salut mental etc.

 

Les places tant de la zona de l’alberg com de la zona d’acollida residencial han estat sempre ocupades i amb una llarga llista d’espera, ja que el nostre recurs és el més adient per totes aquestes persones que tenen les característiques esmentades anteriorment.

 

D’aquí surt la idea de insertar la gent dins Casa de Família, dins el barri de Sant Jaume que és  ca seva i el seu barri, ja que laboralment és impossible. I crec que a final d’any podem dir que tenim nous veïnats adaptats a la vida del carrer Pietat i voltants .Sempre a l’espera d’aconseguir un recurs adient .

 

Com a recurs d’inserció laboral tenim els Grups d’Inserció Bellver finançat amb fons propis i que ofereix un total de 24 places diàries ,que la majoria dels casos els fem servir de tallers ocupacionals per usuaris del nostre servei que no disposen de cap ingrés econòmic. .Finalment tenim 10 places d’inserció a Fase I i Fase II que desenvolupem a la Fundació i 4 places a jornada sencera  i 4 a mitja jornada que l’anomenem Fase III on la desenvolupem a la Fundació Deixalles mitjançant un conveni de col·laboració. Tot això finançat per l’IMAS amb l’adjudicació d’un concurs per dos anys .

 

Ja fa prop de dos anys crearem una nova activitat amb  la intenció d’oferir serveis de jardineria, manteniment i mudances al públic en general i la realització de contractes per obra i servei als usuaris dels Grups que valorem poden realitzar aquestes activitats i no arriben mai al llistó posat per l’ empresa normalitzada la qual simplement cerca treure el guany. I amb tot això hem aconseguit insertar un bon nombre de gent que havia estat rebutjada a altres empreses normalitzades.

 

Per facilitar la integració d’aquest col·lectiu, seguim apostant en mantenir places residencials tutelades en centres externs a Casa de Família, 8 places a Son Ribes per la gent de de Fase II i 5 a Mar Sis per la gent de Fase III que espera sortir a vivenda pròpia o de lloguer.

Llegeix la Memòria 2017 completa aquí